TRAFİK VE ÇEVRE DERSİ
   1- Trafik Psikolojisi
      a- Sistem çerçevesinde trafik ortamı
      b- Sürücü davranışının psikolojik olarak incelenmesi
      c- Sürücü davranışını etkileyen faktörler
      d- Alkol ve sürücülük
      e- Yorgun ve uykusuz, dalgın araç kullanma
      f- Güvenli sürücülükte yeteneklerin yeri ve önemi
      g- Kazaya karışmaya ve kural ihlallerine neden olan risk alma eğiliminin analizleri
   2- Trafik Mevzuatı
      a- Trafikle ilgili kurum ve kuruluşlar
      b- Trafik , karayolu ve araçlarla ilgili tanımlar
      c- Karayolu yapısının ve trafik işaretlerinin korunması
      d- Trafiği yöneten ve yönlendiren yönlendiren elemanlar
      e- Karayollarında araç sürme yasağı
      f- Karayolunun kullanılması kuralları
      g- Hız kuralları
      h- Takip mesafesi
      ı- Öndeki aracı geçme kuralları ve geçilen araç sürücüsünün uyacağı kurallar
      i- Dönüşler ve manevra kuralları
      j- Kavşaklarda geçiş hakkı kuralları
      k- Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar
      l- Durma, duraklama, park etme kuralları
     m- Araçların ışıklandırılması ve ışıkların kullanılması
      n- Otoyol kuralları
      o- Bisikler, motorlu bisiklet, motosiklet ve sürülmeleriyle ilgili kurallar
   3- Trafik Kazaları ve Cezalar
      a- Trafik kazalarının genel durumu, kaza faktörleri, kusur payları ve kusurlu davranışlar
      b- Kaza sonrası yapılacak işlemler ve izlenecek hukuki prosedür
      c- Hukuki sorumluluk ve sigorta
      d- Trafik suçları ve karşılığı cezalar, ceza puanları
   4- Araç tescili, muayeneleri, teknik şartları, sürücü belgeleri ve sürücülerle ilgili hususlar
      a- Araçların tescil işlemleri
      b – Araçlarda bulunması zorunlu ve gerekli araç gereçler
      c- Sürücü belgeleri ve sürücü adaylarıyla ilgili şartlar
   5- Güvenli Sürüş Teknikleri
      a- Fren sistemleri
      b- Çevre ve iklim kurallarına göre güvenli sürüş
      c- Doğru ve uygun lastik kullanımı
      d- Emniyet kemeri ve hava yastığının önemi
   6- Trafik denetim noktalarında sürücülerin uyması gereken kurallar
      a- Kontrol noktalarına yaklaşırken uyulması gereken kurallar ve hız ayarlanması
      b- Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde durma
      c- Kontrollerde uyulması gereken kurallar
   7- Çevre bilgisi
      a- Çevreyle ilgili genel bilgiler
      b- Çevre ve trafik ilişkisi
      c- Hayvan hakları koruma kanununun sürücüye yüklediği sorumluluklar
      d- Çevre kirliliğinin insan, bitki ve hayvan sağlığı üzerindeki etkileri
      e- Çevreyle ilgili tanımlar
      f- Taşıtlar ve sürücülerin etkisiyle meydana getirilen kirlilik ve alınacak tedbirler
      g- Saygısız ve tedbirsiz araç kullanma
      h- Ses, müzik ve haberleşme cihazlarının bulundurulması , kullanılması ve gürültü kirliliği
      ı- Harita okuma bilgisi