e-SINAV SORU İÇERİKLERİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MERKEZÎ SİSTEM E-SINAV YÖNERGESİ

2708 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi hükümleri uygulanmaktadır.

e-Sınav; basılı evrak kullanılmaksızın sınav uygulama ve değerlendirilmesine ilişkin her türlü işlemin elektronik ortamda yapıldığı sınavlardır.

Özel MTSK müdürlüğüne kayıt yaptırarak sorumlu olduğu derslerin eğitimlerini tamamlayan tüm kursiyerler e-sınav başvurusu yapar. e-Sınava katılmak için kursiyer bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak e-Sınav randevu sisteminden randevu alır.

e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-Sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir.

e-Sınav randevusu olan ve sınava girmeyen kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

Kursiyer, katıldığı e-sınav uygulamasında başarısız olması durumunda en erken 15 (on beş) gün sonra, en geç 45 (kırk beş) gün içinde randevu alarak sınava girmek zorundadır. Randevu başvurusu kursiyerin başarısız olduğu tarihten 1 (bir) gün sonra başlatılacaktır.

e-SINAVDA SORUMLU OLUNAN DERSLER, SORU SAYILARI VE BAŞARI ŞARTI NEDİR?

İlk Yardım dersinden                 12 soru
Trafik ve Çevre Bilgisi dersi       23 soru
Araç Tekniği Dersi                       9 soru
Trafik Adabı                                 6 soru

Toplam                       50 sorudur. Süre 45′ dakikadır.

Değerlendirme, doğru cevaplar dikkate alınarak 100 puan üzerinden yapılacak, 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan=(Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

e-SINAV BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) teorik eğitimini tamamlamış olması,
b) Kursiyerin e-sınav ücretini yatırmış olması,
c) Kursiyerin e-Sınav Randevu Sistemi üzerinden sınav randevusu almış olması,
ç) Kursiyerin son katıldığı e-sınav uygulamasının üzerinden en az 15 (on beş) gün geçmiş olması,.

e-SINAV BAŞVURU ÜCRETİ VE ÖDEME İŞLEMLERİ

2022 yılında her sınav oturumu için ayrı ayrı olmak üzere KDV dâhil 130,00 (yüzotuz) TL e-sınav ücretini sınavın adını seçerek Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait
T.C. Ziraat Bankası,
Türkiye Vakıflar Bankası veya
Türkiye Halk Bankasının;

internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanallarından yatıracaklardır. Sınav ücretleri https://odeme.meb.gov.tr internet adresinden tüm banka kartları ile de yatırılabilecektir.
Kursiyer, banka dekontu/ATM işlem fişini başvuru süresi içinde Özel MTSK müdürlüğüne teslim edecektir.

KURSİYER e-SINAV BAŞVURU İŞLEMLERİ

Kursiyer, e-sınav başvurusunu, sınav ücretini yatırdıktan sonra bağlı olduğu Özel MTSK müdürlüğü aracılığıyla yapacaktır.
e-Sınav başvurusu yapılan kursiyerlerin bilgileri ile sisteme yüklenen fotoğrafları bağlı oldukları il/ilçe millî eğitim müdürlüğü tarafından incelenecektir. Başvurusu onaylanan kursiyerler için e-sınav randevu sistemi tarafından sınav tarihi ve saati belirlenecektir. e-Sınav başvurusunda bulunup randevusu onaylanan kursiyer, mazeretini belgelendirmek kaydıyla randevu sistemi tarafından belirlenen e-sınav tarihinden en az 4 (dört) gün önce randevusunu değiştirebilir. Kursiyerin belirlenen tarih ve saatte sınava girmesi zorunludur. Aksi takdirde kursiyer 1 (bir) sınav hakkını kullanmış sayılır.

e-SINAV ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
 1. e-Sınava girecek olan kursiyerler için e-Sınav merkez bilgileri, e-Sınav tarih ve saat bilgileri ile kimlik bilgilerinin yer aldığı e-sınav giriş belgesi renkli ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylı belgeleri yanında bulundurmalıdır.
 2. e-Sınavın başlama saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınava girecekleri binada hazır bulunmaları.
 3. Kursiyerler, sınava gelirken; fotoğraflı, barkodlu-karekodlu, çift mühür/kaşeli ve ıslak imzalı sınav giriş belgesi ile;
  *Türk vatandaşları için T.C. kimlik numaralı ve fotoğraflı; nüfus cüzdanı/kimlik kartını, pasaportunu (geçerlilik süresi dolmamış),
  *Yabancı uyruklu kursiyerler için geçerliliği devam eden ve ülkeye giriş çıkış amacıyla yetkili makamlarca verilen izin süresi (vize) dolmamış pasaportunu, ilgili Bakanlık tarafından verilen resimli, çipli/mühürlü kimlik yerine geçen, ikamet ettiğini ya da çalıştığını gösterir belgesini
e-SINAV UYGULAMASI SÜRECİ
 1. Kimlik kontrolleri ve salonlara yerleştirmenin zamanında yapılabilmesi için kursiyerler, sınav saatinden en geç 20 (yirmi) dakika önce sınav giriş belgesinde belirtilen e-sınav salonunda hazır bulunacaklardır.
 2. “e-Sınav Uygulama Kuralları” sınav başlamadan önce kursiyer tarafından okunup kabul edildikten sonra sınava başlanacaktır.
 3.  Kursiyer tüm işaretlemeleri ekrana dokunarak yapacaktır.
 4. Her sorunun 4 (dört) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece biri doğru cevaptır.
 5. Soru sayısı ve sınav süresi kursiyerin kullandığı bilgisayar ekranında yer alacaktır.
 6. Sınavı tamamlayan ya da sınav süresi biten kursiyer salon yoklama listesi ve cevap kâğıtlarını gösterir belgeye imza atarak salondan ayrılır.
 7. Kursiyer isterse sınav süresi tamamlanmadan sınavı bitirebilir. Bu durumda e-sınav yazılımı kursiyerden 2 (iki) aşamalı onay alacak ve sınavı sonlandıracaktır. Bu işlemi gerçekleştiren kursiyerlerin sınava devam etmesi mümkün olmayacaktır.
e-SINAV SONUÇLARINI ÖĞRENME

Kursiyerler, sınav sonuçlarını e-sınav merkezinde bulunan sonuç bilgisayarından ya da http://esinav.meb.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yaparak öğrenebileceklerdir.